Sisu Rakennuttajan arvot

Toimintamme ja toimintaperiaatteemme kiteytyvät yrityksen arvoihin ja kaikki toiminta perustuu niiden noudattamiseen.  Keskeiset arvomme ovat riippumattomuus, luotettavuus, ketteryys ja arvostaminen.

  • Riippumattomuus – Olemme olemassa asiakkaitamme varten ja toimintamme lähtökohta on asiakkaidemme tarpeet ja niiden täyttäminen.  Omalla ammattitaidollamme etsimme kulloiseenkin projektiin asiakkaamme ja hänen projektinsa kannalta tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut ja tekijät ja ohjaamme asiakkaamme projektit mahdollisimman hyvään lopputulokseen sovitun mukaisesti
  • Luotettavuus – Olemme asiakkaidemme luottopelaaja toteuttaessamme projektejamme ja teemme sen minkä lupaamme.  Olemme ammattitaitoinen asiakkaan etua ajava kumppani
  • Ketteryys – Toimintamme kulmakiviä on joustavuus, joka tarkoittaa sitä, että etsimme kulloisenkin asiakkaan ja projektin tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen tavan toimia.  Kehitymme ja kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta
  • Arvostaminen – Jokainen meistä on yksilö erilaisine ominaisuuksineen, myös yritysten kulttuurit ovat erilaisia.  Otamme asiakkaamme, sidosryhmämme ja työntekijämme huomioon yksilöinä ja arvostamme heidän osaamistaan, mielipiteitään ja yksilöllisiä ominaisuuksiaan