Toteutusprosessi

Kokemuksemme ja osaamisemme antavat meille vahvan pohjan toteuttaa projektit ammattitaitoisesti, sovitussa aikataulussa ja kustannuspuitteessa. Ennen projektin käynnistystä kartoitamme yhdessä asiakkaamme kanssa kyseiseen hankkeeseen liittyvät tarpeet ja toiveet, ja suunnittelemme projektin yksilöllisesti näistä lähtökohdista. Projektin toteutusmalli voi olla täyden palvelun konseptin mukainen, tai roolimme voi olla puhtaasti toimiminen asiakkaan neuvonantajana, tai näiden kahden vaihtoehdon väliltä sovitussa laajuudessa. Jokainen projekti on erilainen ja niinpä myös vastuualueemme projektissa suunnitellaan ja sovitaan projektikohtaisesti.

Asiakkaan halutessa toteutamme hankeen projektinjohtajana ”avaimet käteen” periaatteella, jolloin vastaamme itsenäisesti projektin rakennuttamisesta asiakkaamme lukuun yhdessä sovittujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Vastaamme rakennushankkeen kokonaiskoordinoinnista ja johdosta sisältäen hankesuunnittelun, projektin budjetoinnin, aikataulutuksen, suunnitteluttamisen, laadunhallinnan ja suunnittelun ohjauksen. Etsimme projektiin sopivimmat suunnittelijat, ohjaamme suunnittelun tavoitteiden mukaisesti, kilpailutamme urakoitsijat ja ohjaamme toteutuksen täyttämään sovitut tavoitteet, valvomme työn toteutuksen työmaalla, varmistamme työn tulosten vastaavan sovittua, ja lopuksi varmistamme onnistuneen luovutuksen ja käyttöönoton ollen mukana asiakkaamme tukena myös takuuajan.

Mikäli asiakkaamme mielummin haluaa olla itse mukana aktiivisesti projektinsa toteutuksessa, toimimme hänen neuvonantajanaan ja luottopelaajanaan valmistellen projektin vaiheet sovitussa laajuudessa asiakkaan päätettäväksi.

Olemme asiakkaamme mukana ja tukena koko projektin ajan ja toteutamme ne sovitusti ja ammattitaitoisesti!

 

Asiakasviestintä

Avain projektin onnistumiseen on ammattitaitoisen projektitoteutuksen ohella sujuva, oikea-aikainen ja riittävä tiedonkulku hankkeen eri osapuolten välillä. Kokemuksemme perusteella kiinnitämme erityistä huomiota onnistuneeseen asiakasviestintään ja varsinkin peruskorjaushankkeissa parhaisiin tuloksiin yleensä päästään tekemällä viestinnästä säännönmukaista ja säännöllistä etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan. Nimeämme jokaiseen projektiimme viestinnästä vastaavan henkilön, joka yleensä on kohteen projektipäällikkö.